Vad är coaching?


Coaching är en målstyrd process, som stödjer dig i att uppnå dina mål snabbare och effektivare än vad du skulle klara på egen hand. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling.

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge En coaching gräver inte i det förflutna utan ser möjligheter och visioner i framtid!


Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången. Coachens roll är därför inte att coacha någon genom livets alla möjligheter och svårigheter; den är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen.


Den investering du gör i bra coaching betalar tillbaka sig snabbt i form av bättre prestationer, ökad livskvalitet, starkare relationer eller vad du är ute efter. Bra coaching hjälper dig till nästa nivå inom de områden som är viktiga för dig. Det kan bland annat handla om prestationer, relationer och inflytande över sin situation.


Coaching frigör dina resurser och hjälper dig:


Att lära känna sig själv och förstå vad som är bäst för en själv, vad du mår bra av.

Att planera och tänka mer strategiskt för att nå de resultat du önskar.

Att hantera stressiga situationer och energikrävande konflikter.

Att prioritera målmedvetet och förmedla mål och visioner på ett övertygande sätt.

Att kartlägga dina värderingar, öka din integritet och tillämpa gränssättningar.

Att få dina relationer att fungera bättre.

Att öka din motivation, bli mer kraftfull och må bättre.


vad är coach

Ordet coach kommer från ungerskans Kocs, som är en by i norra Ungern. Där tillverkades på 1400–talet en vagn som skulle föra människor från en plats till en annan. Vagnen kallades kosci. I coachning får du stöd och utmaning av din coach för att förflytta dig från ett nuläge till ett mål.

Kullving Coach & Konsult AB

Ekholmsstrand "12" Karlskrona, Telefon: 0769-47 19 11, Mail: kck@kullving.se


Copyright © All Rights Reserved