Vem är jag som person och var får jag min energi ifrån?


Som person är jag strukturerad, drivande och målmedveten.

Jag är social, lyhörd, empatisk och kommunikativ och får mycket av min energi från möten med människor i min omgivning.


Vad kan jag bidra med?

Skapa klarhet för individer och organisationer i vad de vill, kan och bör göra för att få ut det de önskar i sitt liv!


Vad har jag erfarenhet av?

Vård och omsorg som sjuksköterska oerhört stimulerande men det kan även vara tuffa situationer som man hamnar i men trots det så är det är i det direkta mötet med patienterna som det känns att man kan göra verklig nytta.


Chef och ledarskap där min drivkraft varit min övertygelse om att alla medarbetare kan göra ett bra jobb om de får rätt förutsättningar. Att coacha sina medarbetare till att växa i sin roll, få fram deras kreativitet och den potential som varje medarbetare kan bidra med för att skapa en utvecklande verksamhet som gynnar våra patienter/kunder är fantastisk givande.     


Jag utbildar, handleder och coachar även inom systematiskt förbättringsarbete. Målsättningen är att förbättra och utveckla, arbete effektivare och med en högre kvalité för att möta framtidens krav.


Jag handleder grupper i Futuré café, en metod för att få fram en handlingsplan utefter ett visst tema för att driva en utveckling mot gemensamma mål


Andra beskriver mig som?

Trygg, ärlig, tydlig, lyssnade och coachande och krävande!


Utbildningar:


Certifierad välmående coachutbildning

Anthropedia well-being coach utbildnng som grundar sig på forskning som visat att vi måste ta hand om hela människa för att må bra, både kropp, tanke och själ.


Diplomerad coachutbildning

Grundläggande coachutbildning enligt International Coach Federation

Utbildning i teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i coachningens grunder samt en fördjupning av din egen personliga utvecklingsprocess.


Coachande ledarskap

Coaching för chefer och ledare för förbättrat ledarskap, nöjdare medarbetare och bättre verksamhetsresultat


Handledarutbildning i Radical collaboration- förtroendefullt samarbete

Handledarutbildning för att leda utvecklingsprogrammet Förtroendefullt samarbete. Programmet är till för att ge kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och hur vi kan förebygga dem


Handledarutbildning i förbättringsarbeten

Utbildning som leder till att bli förbättringshandledare för att stödja det sytematiska förbättringsarbetet. Fungera som handledare och metodstöd åt team i förbättringsarbete


Animatör för Future Café

Future café är en modell för att skapa en strukturerad samtalsdialog i större eller mindre grupper. Vid utbildningen till animatör erhölls kunskap om hur man pedagogisk leder grupper genom ett Future café för att uppnå optimalt resultat


Handledarutbildning för Leanspel

Praktisk genomgång av hur man pedagogiskt handleder Leanspelet för att uppnå optimal effekt hos deltagarna


Utvärderingsmetodik

Kunskap om olika metodiker för att utvärdera projekt, arbeten mm.


Projektledarutbildning i PROJEKTiL

Utbildning i hur du driver ett projekt enligt modellen PROJEKTiL, Projekt i landsting en modell framtagen av Stockholms läns landsting


Landstinget Blekinges chefsutvecklingsprogram

Utbildningen syftar till att stärka dig som ledare och chef och innehåller fyra block fördelat på landstingets mål och roll, arbetsmiljö, kommunikation och ledarskap samt process och förändringskunskap.


Sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning inom intensivvård

Marie Kullving PCC-Diplomerad coach

För mer information kontakta mig Marie Kullving

Internationellt PCC-diplomerad Coach hos ICF

Mobil: 0769-471911

E-post: kck@kullving.se

Kullving Coach & Konsult AB

Ekholmsstrand "12" Karlskrona, Telefon: 0769-47 19 11, Mail: kck@kullving.se


Copyright © All Rights Reserved