Vill du nå dina mål och förverkliga dina drömmar? Hur väljer du att leva ditt liv?


Coaching handlar om att sätta upp mål, finna strategier och handlingssätt för att nå dit man vill.

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetod som används för att hjälpa människor att åstadkomma de resultat de vill uppnå i sina liv. Som coach sporrar jag dig att växa mot nya mål.


När passar coaching?


När du vill nå personlig framgång mot dina egna uppsatta mål.

När du vill få bättre balans i ditt förhållande till livet i sin helhet.

När du är ny din ledarroll och behöver stöd för att utveckla ditt ledarskap.

När du känner att du behöver få ny energi i ditt ledarskap.

När Du vill utveckla ditt företag och bli framgångsrik.

Du kan även använda Skype via en app i mobilen, det ger dig friheten att vara vart du vill när du coachas. Du väljer själv om du vill kommunicera med bild eller utan!

Kullving skype

Coachingöverenskommelse:

Coachingöverenskommelse
coaching att sätta upp mål

Ta ägarskapet över ditt liv !”Coaching hjälper mig att se vad som är viktigt och vad som är oviktigt, den hjälper mig att se vad jag kan påverka och vad jag inte kan påverka. Coachingen hjälper mig att fokusera min kraft och energi på det som kan föra mig framåt…”.


Personlig coaching 


”Coaching med fokus på mitt personliga ledarskap har varit så värdefullt för mig. Det har gett mig fördjupad självinsikt och stärkt mig i rollen som chef, ledare och utvecklare”.


Coaching i chef och ledarskap

Kullving Coach & Konsult AB

Ekholmsstrand "12" Karlskrona, Telefon: 0769-47 19 11, Mail: kck@kullving.se


Copyright © All Rights Reserved