Är ni flera som vill coachas i samma fråga?


Gruppcoaching lämpar sig väl där man vill förbättra laganda, resultat och utveckling. Det kan vara inom ett företag, intressegrupper eller personer med liknande inriktning.


Gruppen får en genomgång av coachingens grunder och karaktär och lär sig delta i coachingen. Varje individ coachas individuellt av coachen och av hela gruppen och alla bidrar till allas resultat. Bäst resultat ges om det genomförs under en längre period. Ju bättre gruppen blir på coaching frågorna dess bättre blir resultatet.


Gruppcoaching ger oftast flera synergieffekter, såsom bättre sammanhållning och tillit och man får en metod som är användbar i många sammanhang.


Gruppcoach

Grupper som får stöd av coach ökar sin kunskap om framgångsrikt förbättringsarbete enligt en avhandling av Marjorie Godfreys, medicine doktor vid högskolan i Jönköping.